פיצרייה היורש

פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אקשטיין מוטי - 052-6973953
פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אקשטיין מוטי - 052-6973953