פיצרייה המושבה

פיצרייה חלבי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח דיין שלמה - 054-7586038
פיצרייה חלבי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח דיין שלמה - 054-7586038