פיצרייה סבבה 

פיצרייה חלבי , בכשרות רגילה, שם המשגיח שמואל חשטא  - 054-4599037 
פיצרייה חלבי , בכשרות רגילה, שם המשגיח שמואל חשטא  - 054-4599037