פיצרייה קיד

פיצרייה חלבי , בכשרות מחפוד, שם המשגיח דרוק בנימין - 054-8420684
פיצרייה חלבי , בכשרות מחפוד, שם המשגיח דרוק בנימין - 054-8420684