פיצרייה U.S.A

פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח רצאבי יחיאל - 0505-600551
פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח רצאבי יחיאל - 0505-600551