פיקנסין סניף נחלת יצחק

מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמוע רועי – 052-2517437 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7/
מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמוע רועי – 052-2517437 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7/