פיקס קניון רחובות

חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא ניתן לשלב עם כרטיס מועדון פיקס לא תקף בחנויות עודפים
חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא ניתן לשלב עם כרטיס מועדון פיקס לא תקף בחנויות עודפים