פירות סתיו אביב

נגיש כי יש רמפה ובקופה יש הרבה מקום
נגיש כי יש רמפה ובקופה יש הרבה מקום