פלאפיקס

פלאפל פרווה , בכשרות מהדרין, שם המשגיח כהן בנימין - 054-2283663
פלאפל פרווה , בכשרות מהדרין, שם המשגיח כהן בנימין - 054-2283663