פלאפל ג'ינה סניף מנחם בגין

פלאפל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גדסי אליהו – 052-7115552 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%9e%d7%a0%d7%97%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9f/
פלאפל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גדסי אליהו – 052-7115552 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%9e%d7%a0%d7%97%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9f/