פלאפל הבודקה

פלאפל פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח אברהמי משה - 050-4123615
פלאפל פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח אברהמי משה - 050-4123615