פלאפל שלמה ובניו

פלאפל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס חיים – 052-7610125 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%95/
פלאפל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס חיים – 052-7610125 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%95/