פלג מרקט

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חן יניב – 055-6610105 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9c%d7%92-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%98/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חן יניב – 055-6610105 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9c%d7%92-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%98/