פליי עוף

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שבתאי חי – 052-8895683 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99-%d7%a2%d7%95%d7%a3/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שבתאי חי – 052-8895683 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99-%d7%a2%d7%95%d7%a3/