פם פם

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זינגול שי – 054-7866192 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9d-%d7%a4%d7%9d/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זינגול שי – 054-7866192 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%9d-%d7%a4%d7%9d/