פצוחי רדעי

תבלינים פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח צדוק מאיר - 050-6850366
תבלינים פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח צדוק מאיר - 050-6850366