פרוסות פקטורי

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יזדי ראובן – 052-2340099 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יזדי ראובן – 052-2340099 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99/