פרימיום שיווק חקלאי בע"מ

ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מזרחי יעקב -052-6005584 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%97%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%9e/
ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מזרחי יעקב -052-6005584 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%97%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%9e/