פרש קיטשן שוסטר

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זוהר יהושע – 053-3111033 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%a8%d7%a9-%d7%a7%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זוהר יהושע – 053-3111033 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%a8%d7%a9-%d7%a7%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8/