ציבורק

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הורביץ דוד – 054-5922401 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a7/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הורביץ דוד – 054-5922401 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a7/