צ'וקה סניף בוגרשוב

מסעדה אסיתית כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ראשון אביתר – 058-4224722 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%91/
מסעדה אסיתית כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ראשון אביתר – 058-4224722 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%91/