קבר משפחת זיידל

חבר כנסת הלל זיידל, אולה זיידל ועדה סירקין זכרונם לברכה
חבר כנסת הלל זיידל, אולה זיידל ועדה סירקין זכרונם לברכה