קולר שתייה

בכניסה לבניין משפטים הישן
בכניסה לבניין משפטים הישן