קומה 13- Mega Bite, קומה 16- S'WICH, קומה 34 – Sunday's

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צור איתן – 054-6365160 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%94-13-mega-bite-%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%94-16-swich-%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%94-34-sundays/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צור איתן – 054-6365160 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%94-13-mega-bite-%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%94-16-swich-%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%94-34-sundays/