קונוס גרופ אייסברג

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימן מוריס – 052-3568789 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a1-%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a4-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%92/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימן מוריס – 052-3568789 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a1-%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a4-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%92/