קופיקס סניף קינג ג'ורג'

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח טובול יוסף חיים – 050-4199522 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%92/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח טובול יוסף חיים – 050-4199522 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%92/