קופת חולים מכבי

מוקד חירום בשבתות וחגים. מכון דימות( אולטרא סאונד, רנטגן). מעבדה וכל השירותים הרגילים של מכבי
מוקד חירום בשבתות וחגים. מכון דימות( אולטרא סאונד, רנטגן). מעבדה וכל השירותים הרגילים של מכבי