קיטרינג סלמון

קייטרינג בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שלום נגר - 050-4103882
קייטרינג בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שלום נגר - 050-4103882