קיטרינג שולץ - גילת

קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הרב חנניה נוני - 054-5649964
קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הרב חנניה נוני - 054-5649964