קייטרינג היצירה

קייטרינג בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חג'בי אשר - 050-7307116
קייטרינג בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חג'בי אשר - 050-7307116