קיר טרוורס של חניון

קיר נמוך אחיזות אצבעות וחלקי עם צל, הבעיה שיש מכוניות שחונות ביום אז אין הרבה איפה לטפס
קיר נמוך אחיזות אצבעות וחלקי עם צל, הבעיה שיש מכוניות שחונות ביום אז אין הרבה איפה לטפס