קיר מעפן

קיר בגובהה סבבה שנהיה נמוך יש טרווס קל של 10 מטר
קיר בגובהה סבבה שנהיה נמוך יש טרווס קל של 10 מטר