סלאב ההסתדרות

קיר תמך לטרוורס, גובה כ-4 מטר. רמה קלה מאוד, נחמד לתרגול תנועה וכד'.
קיר תמך לטרוורס, גובה כ-4 מטר. רמה קלה מאוד, נחמד לתרגול תנועה וכד'.