קליית אסיף המקורי

חנות פיצוחים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בסיל שמעון – 050-4466161 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99/
חנות פיצוחים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בסיל שמעון – 050-4466161 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99/