קניון עזראלי, Derech Menachem Begin, תל אביב יפו, Israel