קפה בירנבאום

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ורדיגר ישראל – 03-5285663 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%a0%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9d/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ורדיגר ישראל – 03-5285663 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%a0%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9d/