קפה בליך

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פרנק צבי -052-7623918 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9a/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פרנק צבי -052-7623918 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9a/