קפה בראלי

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אברמוביץ חנוך – 052-7161041 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אברמוביץ חנוך – 052-7161041 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99/