קפה גרג סניף דיזינגוף

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יצחק יעקב – 052-7185344 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%92%d7%a8%d7%92-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%93%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%a3/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יצחק יעקב – 052-7185344 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%92%d7%a8%d7%92-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%93%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%a3/