קפה לורנץ ומינץ

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אורשלימי אליהו – 050-7927417 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%a5-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a5/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אורשלימי אליהו – 050-7927417 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%a5-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a5/