קפה מאפה וסימפטיה

קונדטוריה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח איזנשטט משה – 053-3126391 מפקח הרב עושרי יוסף- רב מדור קונדיטוריות ומאפיות – 054-8425580 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%94/
קונדטוריה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח איזנשטט משה – 053-3126391 מפקח הרב עושרי יוסף- רב מדור קונדיטוריות ומאפיות – 054-8425580 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%94/