קפטן קארי

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גיאת אביעד- 052-7610586 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%98%d7%9f-%d7%a7%d7%90%d7%a8%d7%99/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גיאת אביעד- 052-7610586 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a4%d7%98%d7%9f-%d7%a7%d7%90%d7%a8%d7%99/