קראון פלאזה

בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ישראלי בני – 054-6863713 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%96%d7%94/
בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ישראלי בני – 054-6863713 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%96%d7%94/