קרנף בר.מ. בע"מ

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צנעני יהודה – 050-6325526 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%a3-%d7%91%d7%a8-%d7%9e-%d7%91%d7%a2%d7%9e-2/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צנעני יהודה – 050-6325526 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%a3-%d7%91%d7%a8-%d7%9e-%d7%91%d7%a2%d7%9e-2/