רואי שוקולד

מפעל פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח קראוני יניב - 053-5455795
מפעל פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח קראוני יניב - 053-5455795