רוטשילד 8 בוטיק קפה (קיוסק)

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חבורה צוריאל – 050-4190936 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93-8-%d7%91%d7%95%d7%98%d7%99%d7%a7-%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a7/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חבורה צוריאל – 050-4190936 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93-8-%d7%91%d7%95%d7%98%d7%99%d7%a7-%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a7/