רונה קפה בקיבוץ

קפה בקבוצת שילר הרמפה בכניסה קצת תלולה אין חנית נכים מסומנת
קפה בקבוצת שילר הרמפה בכניסה קצת תלולה אין חנית נכים מסומנת