ריבוק עודפים נתניה

חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא כולל הנחות מועדונים מועדוני כושר. אין כפל מבצעים נקודתיים עם חברות סלולר ואשראי. לא כולל חנויות עודפים.
חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא כולל הנחות מועדונים מועדוני כושר. אין כפל מבצעים נקודתיים עם חברות סלולר ואשראי. לא כולל חנויות עודפים.