ריי אירועים

אולם אירועים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח עמרם גבריאל -050-4005802 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a8%d7%99%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/
אולם אירועים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח עמרם גבריאל -050-4005802 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a8%d7%99%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/