רסטו גריל ראנץ' (ת.פ.ן)

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יוסיפוב דוד – 054-8496260 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a8%d7%a1%d7%98%d7%95-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%a5-%d7%aa-%d7%a4-%d7%9f/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יוסיפוב דוד – 054-8496260 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a8%d7%a1%d7%98%d7%95-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%a5-%d7%aa-%d7%a4-%d7%9f/